[Slovensky] [English]

Festival 70mm, 35mm, 16mm a 8mm filmu v Banskej Bystrici

14. - 16. 6. 2024

Facebook Instagram

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Film v dráhe premietacieho stroja

Prísť do kina a vidieť klasickú 35mm analógovú filmovú kópiu je už v dnešnej digitálnej ére vcelku vzácne. A bude to už len vzácnejšie. Čo je však v našich končinách mimoriadne náročné, je natrafiť na 70mm formát. Po zaniknutí prevádzok mnohých klasických kín na Slovensku od konca 90. rokov neostalo doslova ani jedno kino schopné premietať tento technický unikát.

Až po obnovení prevádzky banskobystrického amfiteátra vďaka zoskupeniu nadšencov v roku 2014 a následnej postupnej rekonštrukcii pôvodnej premietacej techniky sa v roku 2016 podarilo zorganizovať prvú akciu zameranú na 70mm formát, zvanú [ppf], teda Prehliadka Panoramatických Filmov, ktorá odvtedy každoročne pokračuje a banskobystrický amfiteáter ostáva na Slovensku jediným miestom, kde sa dá verejne premietnuť 70mm filmová kópia.

Aby však takáto prehliadka bola atraktívnejšou aj pre návštevníkov zo vzdialenejších miest, ktorí by mohli stráviť v Banskej Bystrici celý letný víkend, rozhodli sme sa spojiť s Filmovým klubom v Múzeu SNP, v ktorom sa počas soboty a nedele odpremietajú ďalšie analógové filmové formáty 35mm a 16mm.

Premietač čistí dráhu premietacieho stroja

Našou snahou je priniesť na plátna klasické filmy, ktoré sa nejakým spôsobom zapísali do histórie kinematografie alebo sú umelecky hodnotné, a tak je konečný výber zvyčajne žánrovo veľmi pestrý, no dúfame, že v ňom vždy nájdete nejaký obľúbený kúsok. :)

Organizátor festivalu:

OZ za! amfiteáter
Mládežnícka 39, 97404 Banská Bystrica

IČO: 42308518

Letné kino na amfiteátri Filmový klub v Múzeu SNP Občianske združenie za! amfiteáter Kolotoče s. r. o. Múzeum Slovenského Národného Povstania Mesto Banská Bystrica

© za! amfiteáter 2024